Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

25. 10. 2019

Zahájení projekt LC DISTRICTS

Zahájení projekt LC DISTRICTS

Zástupce EAZK se na pozvání regionu Navarra ve Španělsku zúčastnil úvodního setkání partnerů projektu LC DISTRICTS – snížení emisí v městských oblastech prostřednictvím zlepšení regionálních koncepcí, který je realizován v rámci programu INTERREG EUROPE.


 

Setkání se zúčastnili zástupci regionů a výzkumných institucí ze Španělska, Chorvatska, Itálie, Švédska a České republiky. První den byl zaměřen na prezentace a diskusi ke všem aspektům přechodu k nízkouhlíkovým komunitám. Důraz byl kladen zejména na vzájemnou výměnu informací s administrací, řízením a komunikací v projektu, který se zaměřuje na zlepšení regionálních rozvojových programů v renovaci a výstavbě energeticky efektivních budov, centrálních kotelen a dalších opatření snižujících emise skleníkových plynů.

Následující den navštívili účastníci příklady dobé praxe v okolí Pamplony, jako např. komunální komplex sociálního bydlení ve městě Tudela, kde v rámci projektu Lourdes Renove došlo krenovaci pětiset bytových jednotek a infrastruktury centrálního vytápění, výměně kotlů a zlepšení přístupu do budov.

Hlavním výstupem projektu budou návrhy pro zlepšení strategií a programů pro nízkouhlíkové oblasti v rámci regionů EU a akční plány pro jednotlivé regiony. Tyto výstupy pak budou využívány všemi relevantními subjekty od firem, průmyslových asociací, univerzit, řídících orgánů,bytových drustev a dalších společností.

LC DISTRICTS „snížení emisí v městských oblastech prostřednictvím zlepšení regionálních koncepcí“ je projekt v rámci programu INTERREG EUROPE, financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.