25. 10. 2019

Zahájení projekt LC DISTRICTS

Zahájení projekt LC DISTRICTS

Zástupce EAZK se na pozvání regionu Navarra ve Španělsku zúčastnil úvodního setkání partnerů projektu LC DISTRICTS – snížení emisí v městských oblastech prostřednictvím zlepšení regionálních koncepcí, který je realizován v rámci programu INTERREG EUROPE.


 

Setkání se zúčastnili zástupci regionů a výzkumných institucí ze Španělska, Chorvatska, Itálie, Švédska a České republiky. První den byl zaměřen na prezentace a diskusi ke všem aspektům přechodu k nízkouhlíkovým komunitám. Důraz byl kladen zejména na vzájemnou výměnu informací s administrací, řízením a komunikací v projektu, který se zaměřuje na zlepšení regionálních rozvojových programů v renovaci a výstavbě energeticky efektivních budov, centrálních kotelen a dalších opatření snižujících emise skleníkových plynů.

Následující den navštívili účastníci příklady dobé praxe v okolí Pamplony, jako např. komunální komplex sociálního bydlení ve městě Tudela, kde v rámci projektu Lourdes Renove došlo krenovaci pětiset bytových jednotek a infrastruktury centrálního vytápění, výměně kotlů a zlepšení přístupu do budov.

Hlavním výstupem projektu budou návrhy pro zlepšení strategií a programů pro nízkouhlíkové oblasti v rámci regionů EU a akční plány pro jednotlivé regiony. Tyto výstupy pak budou využívány všemi relevantními subjekty od firem, průmyslových asociací, univerzit, řídících orgánů,bytových drustev a dalších společností.

LC DISTRICTS „snížení emisí v městských oblastech prostřednictvím zlepšení regionálních koncepcí“ je projekt v rámci programu INTERREG EUROPE, financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.