Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

14. 10. 2021

Zahájení projektu ePLANET

Zahájení projektu ePLANET

Energetická agentura Zlínského kraje zahájila v září 2021 realizaci nového tříletého mezinárodního projektu s názvem ePLANET realizovaného v rámci programu Horizon2020.

Evropský projekt ePLANET bude využívat nejinovativnější nástroje v oblasti umělé inteligence a velkých dat k využití dostupných energetických údajů s cílem intenzivně podpořit plány energetické transformace na úrovni měst a obcí.


Jednou z hlavních výzev k dosažení cílů energetické transformace je zlepšit koordinaci mezi místními a regionálními orgány s cílem optimalizovat rozhodovací proces a soudržnost prováděných opatření pro energetickou transformaci na úrovni měst a obcí. Projekt ePLANET na tuto výzvu reaguje podporou digitalizace energetických údajů dostupných v rozptýlených zdrojích dat a akčních plánech pro udržitelnou energii a klima (SECAP), což umožní efektivnější podporu rozhodovacího procesu o energetické transformaci a jeho uvedení do praxe na komunální úrovni.

Projekt ePLANET je založen na stávající infrastruktuře vyvinuté v předchozích projektech mezi katalánskými partnery CIMNE (Mezinárodní centrum pro numerické metody v inženýrství v Barceloně), ICAEN (Katalánský energetický institut) a zemské rady provincie Girona, což umožní rozsáhlý sběr dat o úspěšných zkušenostech s opatřeními pro energetickou transformaci a srovnání implementace dat, opatření a plánů na evropské úrovni, které budou slučitelné s regionálními a národními plány. To zlepší rozhodovací proces (informovanější, transparentnější a rychlejší), což přispěje ke zlepšení monitorovacích a ověřovacích procesů a k rozšiřování obnovitelných zdrojů energie na celém území a také k účinnému plánování plánů dekarbonizace v sektorech jakými jsou mobilita, budovy a průmyslový sektor.

Projekt ePLANET je tříletým projektem a během těchto tří let bude zamýšlený koncept projektu ověřen ve třech pilotních regionech, a to v provincii Girona v Katalánsku (Španělsko), na ostrově Kréta (Řecko) a ve Zlínském kraji v České republice. Proces ověření bude realizován v první polovině projektu tak, aby bylo zajištěno správné nastavení nástrojů pro naplnění skutečných potřeb veřejných orgánů v oblasti energetické transformace. Ve druhé polovině realizace se projekt zaměří na rozšíření a aplikaci nástrojů a metodologie ePLANET na tři pilotní oblasti (Girona, Kréta, Zlínský kraj) a opakovatelnost výsledků v jiných regionech Evropy. Aby bylo zajištěno zapojení nových regionů a místních orgánů, bude projekt stavět na stávajících iniciativách (Pakt starostů and ManagEnergy), ve kterých mají různí partneři projektu silný vliv.

Konsorcium projektu ePLANET se skládá z 10 partnerů ze 6 zemí, z nichž 4 jsou katalánští: Mezinárodní centrum pro numerické metody v inženýrství (CIMNE), jako generální a technický koordinátor projektu; Katalánský energetický institut (ICAEN) a zemská rada v Gironě, jakožto poskytovatelé údajů o budovách a odpovědní za katalánský pilotní region; a sdružení LIMA, jako konzultant inovativních energetických řešení a zodpovědný za komunikační aktivity projektu.

Dalšími partnery priojektu jsou také Fond regionálního rozvoje Kréty a Centrum pro obnovitelnou energii a úspory (CRES) z Řecka, Evropská federace energetický a environmentálních agentur (FEDARENE), Evropská síť místních orgánů veřejné správy pro udržitelnost (ICLEI), Energetická agentura Zlínského kraje (Česká republika) a konzultační společnost se zaměřením na udržitelný rozvoj Three O'clock (France).

Projekt byl zahájen v září 2021 ve městě Girona, kde se partneři setkali k projednání zahajovacích aktivit projektu a prodiskutování klíčových aspektů projektu.

 Více informací

Miroslava Knotková: miroslava.knotkova@eazk.cz

Tomáš Perutka: tomas.perutka@eazk.cz

www.eazk.cz

Tento projekt získal finanční prostředky z programu Horizon 2020 Evropské unie

Program „Společenské výzvy“ podle grantové dohody 101032450