21. 8. 2015

Zasedání energetické skupiny Zlínského kraje

Zasedání energetické skupiny Zlínského kraje

Dne 19.8.2015 zasedala energetická skupina Zlínského kraje v expozici Tomáše Bati v budově 21 areálu Svitu. Úvodní slovo si vzal Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje.


 Poté následovaly přednášky Ing. Petra Valáška o kotlíkových dotacích, Ing. Jany Káčerové o plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, Ing. Martina Pavlase, Ph.D. o Studii optimalizace toku spalitelných odpadů na území Zlínského kraje a Ing. Miroslavy Knotkové o Energetickém akčním plánu ZK na roky 2015-2019 a založení krajského energetického monitorovacího centra.