26. 1. 2016

Zlínský kraj zvěřenil podmínky výzvy na výměnu starých kotlů na tuhá paliva v domácnostech (1.výzva)

Vážení občané,

Zlínský kraj zveřejnil podmínky výzvy tzv. „Kotlíkových dotacích“, které budou pro Zlínský kraj umožňovat občanům vlastnícím staré kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) čerpat dotaci na výměnu těchto kotlů za nové splňující 5. emisní třídu a požadavky na ekodesign. Celková výše dotace se  pohybuje ve výši 70 % – 85 % z maximální částky 150 000 Kč. Plné znění programu najdete zde . Žádost a přílohy k žádosti naleznete zde.


Příjem žádostí bude zahájen dne 25.1.2016. Příjem žádostí bude ukončen 3.2.2016 do 16h. Aktuální seznam registrovaných podporovaných zdrojů tepla naleznete zde .

Další stručné informace:

 Oprávněný žadatel: vlastník rodinného domu s kotlem (ne krbem) na tuhá paliva

 • Výše dotace: 70 – 85 % z maximální částky 150 000 Kč (může být navýšena o 5 % v případě prioritních obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší (121 obcí Zlínského kraje)
 • Kam podat žádost: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín (GPS 49.2230639N, 17.6584708E)
 • Časová způsobilost výdajů: od 15.7.2015

Na co lze žádat při výměně kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním:

 1. Tepelné čerpadlo
 2. Kotel na tuhá paliva
 3. Plynový kondenzační kotel

Další podporovaná opatření

 1. Instalace solárně termických soustav
 2. „Mikro“ energetická opatření (pro domy, které nesplňují klasifikaci energetické náročnosti budovy na úroveň C):
  • Zateplení střechy nebo půdních prostor
  • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády eliminace tepelných mostů
  • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  • Dílčí výměna oken
  • Výměna vstupních a balkonových dveří
  • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
Opatření Maximální výše dotace v % nebo Kč
Kotel na uhlí 70 %
Kotel na uhlí a biomasu 75 %
Plynový kotel 75 %
Tepelné čerpadlo 80 %
Kotel na biomasu 80 %
„Mikro“ opatření 20 tis. Kč

Seznam energetických specialistů a projektantů mající oprávnění na energetické certifikace budov najdete zde

Další informace ke kotlíkovým dotacím vč. přehledu kotlíků splňujících požadavky kotlíkové dotace:

http://www.eazk.cz/kotle/