Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

30. 3. 2012

Demonstrace energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách

Demonstrace energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách

Veřejné budovy jsou v Evropě nejhorším příkladem energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů. Měly by být vzorem pro soukromé a průmyslové budovy. 


Avšak snaha stavět ekologické a energeticky úsporné budovy naráží na malý počet příkladů dobré praxe a chybějící ekologické hodnocení, což neumožňuje zadávat takové budovy  pomocí veřejných tendrů. Ke zlepšení tohoto stavu bude pomáhat objektivní hodnocení ekologických a energetických vlastností budovy pomocí nástroje CESBA (Common European Suistanable Building Assesment / Společné evropské hodnocení trvalé udržitelnosti budov). Tento nástroj vznikl vyladěním nástroje Enerbuild pro středoevropské podmínky. To nastaví nové standardy v této oblasti, což nahradí současný stav, kdy existuje více neporovnávatelných hodnocení. Toto nové hodnocení bude otestováno na 7 demonstračních budovách, které bude realizovat 7 projektových partnerů.

Hlavní cíle projektu:

  • Implementace společné certifikační procedury pro ekologické veřejné budovy: Vytvoření společných certifikačních kritérií pro 8 členských států EU.
  • Výstavba demonstračních objektů, ustavení ukázkových příkladů, modelu pro občany: Výstavba vzorových objektů dle certifikačních kriterií, které jsou přístupné veřejnosti a umožňují konání seminářů, návštěv, školení odborníků.
  • Ustanovení mezinárodní sítě: síť pro další rozvoj ekologické kvality ve stavebnictví, růst stavebnictví směrem k energetické efektivitě a trvalé udržitelnosti, nabízení certifikace pro soukromý sektor.

Aktivity v projektu CEC5:

EAZK realizuje všechny aktivity kromě stavby demonstrační budovy.

  • Vývoj, úpravy a implementace standardů a hodnocení pro ekologické a energeticky úsporné budovy
  • Realizace 7 demonstračních budov a jejich porovnání s připravovanými standardy
  • Předinvestiční hodnocení budov
  • Školení odborníků z oboru, výstavy a exkurze do vzorových budov
  • Ustavení certifikačních autorit a procedur, zřízení mezinárodní sítě pro další rozvoj

V rámci směrnice EPBD II se Evropská Unie zavázala od roku 2020 stavět pouze budovy se spotřebou energie blízkou nule. Ambiciózní směrnice evropské komise EPBD II však naráží na nedostatky v ekologickém hodnocení a na malý počet příkladů dobré praxe. Tento projekt umožní trhu vytvořit poptávku po vyšší ekologické kvalitě. Výstavba demonstračních budov bude společně s tímto projektem aktivně přenášet know-how, ustaví veřejné budovy jako model pro ekologické a energeticky efektivní objekty a zvýší zájem veřejnosti o nulové domy.

K zajištění vývoje ekologických standardů, šíření nového know-how a údržby a rozvoje hodnotícího nástroje bude zřízena mezinárodní síť. Na tu bude navázána síť šiřitelů know-how. Standardy jsou ale užitečné pouze v případě, že jsou srozumitelné a mohou být hodnověrně ověřeny. V Evropě existuje v současnosti několik hodnotících systémů pro energetickou efektivitu a ekologickou kvalitu budov – Leed(IT), casaclima(IT), DNGB(SRN), BDM(FR) a další. Ač mají stejný cíl, poskytují různé výsledky. Náklady životního cyklu budovy (live-cycle system) v nich nejsou zahrnuty vůbec nebo jen málo. Proto bude pro hodnocení použit nový nástroj ENERBUILD, který je výsledkem Alpine Space programu. Tím program přispěje k evropské standardizaci.

Společně vyvinutá strategie pro ekologické budovy bude implementována zároveň s  certifikačním procesem. Díky objektivnímu hodnotícímu nástroji bude moci být požadavek zanesen do veřejných tendrů a spojením s touto strategií umožní veřejným činitelům zvýšit tlak na stavění lepších budov. Tak získáváme možnost, aby veřejný sektor více redukoval energetickou náročnost, požadavky na trasport energie a materiálů a emise CO2 ve stavebním sektoru, což přináší úsporu energie a nákladů a podporu lokální ekonomiky.

Výsledkem programu pak budou publikace volně dostupné na internetovém portálu, 7 demonstračních budov, zavedený systém certifikace, provedená hodnocení více než 20 budov, školení pro odborníky z oboru a zvýšení povědomí veřejnosti o nulových domech.

Partneři projektu:

Projekt probíhající v období říjen 2011 – září 2014 je součástí programu Central Europe, který je kofinancovaný ERDF.

Central Europe program

DG Regio – evropská regionální politika