18. 4. 2014

Demonstrační provoz jednotky IFBB

Demonstrační provoz jednotky IFBB

Ve dnech 10., 11., 14. a 15. 4. 2014 proběhly v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o. ve Zlíně – Loukách workshopy k demonstračnímu provozu jednotky Blue-Conrad. 


Workshopů se zúčastnili zástupci Zlínského kraje, zástupci měst a obcí a technických služeb nacházejících se na území ZK i mimo něj, dále pak např. provozovatelé bioplynových stanic nebo studenti Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Celkem se těchto workshopů zúčastnilo 113 osob z 63 institucí.

Program byl rozdělen na dvě části: první teoretickou a druhou praktickou, s ukázkou provozu demonstrační jednotky. V první části byli účastníci seznámeni s projektem Danubenergy, s příklady nakládání s odpady v ČR i zahraničí a celá teoretická část byla uzavřena prezentací univerzity Kassel o technologii IFBB a významu využití odpadní biomasy ať už z městské zeleně nebo z údržby krajiny pro výrobu rostlinných pelet. Zmíněna byla také role využití biodpadů z domácností a jejich využitelnosti v rámci výroby bioplynu jakožto důležitého článku celé technologie IFBB.

 

Prezentace z workshopu:

Úvod do problematiky

Příklady nakládání s odpady v ČR

V druhé části programu navštívili účastníci workshopu společně se zástupci univerzity Kassel demonstrační jednotku Blue Conrad, kde byla ukázána celá IFBB technologie provozu v praxi. Název jednotky je odvozen od barvy kontejneru, ve kterém je technologie uložena a jménu profesora univerzity, který tuto technologii vymyslel.

Význam projektu spočívá hlavně v možnosti vypracování analýzy libovolného provozu na základě výchozích dat. Tato studie pak slouží provozovateli současné technologie v rozhodování o vývoji společnosti.

Více informací k projektu naleznete na projektových stránkách agentury http://www.eazk.cz/rubrika/danubenergy/a oficiálních stránkách projektu http://www.danubenergy.eu