Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

18. 4. 2014

Demonstrační provoz jednotky IFBB

Demonstrační provoz jednotky IFBB

Ve dnech 10., 11., 14. a 15. 4. 2014 proběhly v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o. ve Zlíně – Loukách workshopy k demonstračnímu provozu jednotky Blue-Conrad. 


Workshopů se zúčastnili zástupci Zlínského kraje, zástupci měst a obcí a technických služeb nacházejících se na území ZK i mimo něj, dále pak např. provozovatelé bioplynových stanic nebo studenti Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Celkem se těchto workshopů zúčastnilo 113 osob z 63 institucí.

Program byl rozdělen na dvě části: první teoretickou a druhou praktickou, s ukázkou provozu demonstrační jednotky. V první části byli účastníci seznámeni s projektem Danubenergy, s příklady nakládání s odpady v ČR i zahraničí a celá teoretická část byla uzavřena prezentací univerzity Kassel o technologii IFBB a významu využití odpadní biomasy ať už z městské zeleně nebo z údržby krajiny pro výrobu rostlinných pelet. Zmíněna byla také role využití biodpadů z domácností a jejich využitelnosti v rámci výroby bioplynu jakožto důležitého článku celé technologie IFBB.

 

Prezentace z workshopu:

Úvod do problematiky

Příklady nakládání s odpady v ČR

V druhé části programu navštívili účastníci workshopu společně se zástupci univerzity Kassel demonstrační jednotku Blue Conrad, kde byla ukázána celá IFBB technologie provozu v praxi. Název jednotky je odvozen od barvy kontejneru, ve kterém je technologie uložena a jménu profesora univerzity, který tuto technologii vymyslel.

Význam projektu spočívá hlavně v možnosti vypracování analýzy libovolného provozu na základě výchozích dat. Tato studie pak slouží provozovateli současné technologie v rozhodování o vývoji společnosti.

Více informací k projektu naleznete na projektových stránkách agentury http://www.eazk.cz/rubrika/danubenergy/a oficiálních stránkách projektu http://www.danubenergy.eu