Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

7. 11. 2013

Informace o projektu CEC5 a hodnocení CESBA

Informace o projektu CEC5 a hodnocení CESBA

Projekt CEC5

(Central Europe – Concept 5 – Demonstration of Energy Efficiency and Utilisation of Renewable Energy Sources through Public Buildings) www.projectCEC5.eu


 Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách.

Projekt CEC5 řeší možnou implementaci certifikační procedury pro veřejné budovy. Cílem projektu je podpora energetické účinnosti, soběstačnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. Energetická agentura Zlínského kraje projekt realizuje ve spolupráci s 12 partnery z 8 zemí Střední Evropy. V rámci projektu vzniká příručka příkladů dobré praxe obsahující ukázkové realizace veřejných staveb, které jsou považovány za pilotní investice. Jsou volně přístupné veřejnosti a jsou doprovázeny vzdělávacími programy. Souběžně se zpracovává společný strategický akční plán a vyvíjí se způsob monitorování energetické účinnosti. Vzniká tedy společný nadnárodní standard pro ekologicky šetrné veřejné budovy, který zohledňuje specifické postupy a strategie uplatňované v jednotlivých zemích. Naši zemi zastupuje Česká komora architektů (www.cka.cc), Energetická agentura Zlínského kraje (www.eazk.cz) a Kraj Vysočina (www.kr-vysocina.cz).

 

Projekt CEC5 by měl posílit obecný trend směřující k vyšší kvalitě výstavby a rekonstrukcí budov v Evropě. Výběrem vzorových příkladů se zvýší vnímavost úspor energie, také se rozšíří nabídka a poptávka práce a sníží se roční výdaje na vytápění a provoz. Budovy mají být ve standardu téměř nulového domu, to znamená minimálně pasivní standard. V dnešní době totiž tvoří provozy budov přibližně 40% spotřeby veškeré energie, a proto je třeba zvyšovat energetickou účinnost těchto budov, využívat místní zdroje a lokální materiály a snižovat emise CO2. Důležité je, aby se zavedla vhodná opatření a byla zajištěna pomoc místním a regionálním orgánům. Což znamená přehodnotit způsob projektování a výstavbu budov ve prospěch kvalitních stavebních materiálů a obnovitelných zdrojů energie (OZE). Tak aby veřejné budovy byly vzorem trvalé udržitelnosti. Proto chce CEC5 vyškolit odborníky v jednotlivých oblastech a využívat know-how a nová řešení.

CESBA (Common European Sustainable Building Assessment) www.cesba.eu

Celoevropské hodnocení udržitelnosti budov

Nový pojem CESBA (Common European Sustainable Building Assessment) v překladu znamená: Celoevropské hodnocení udržitelnosti budov a je certifikačním nástrojem i metodikou pro hodnocení stávajících a nových staveb a zároveň jednotným rámcem pro projekty v Evropské Unii. CESBA je projektem a zároveň procesem ve velkém měřítku, jelikož spojuje i jiné nadnárodní projekty z různých oblastí (např. OpenHOUSE, Construction21, ENERBUILD, CABEE, CEC5, MARIE, SuPerBuildings, IRHmed), které jsou podporovány (DG) generálním řízením EU pro životní prostředí. CESBA vzešla z nástroje na hodnocení veřejných budov ENERBUILD/KGA, který je integrován např. v rakouském Vorarlbergu. Cílem je přispět ke splnění stanovených cílů EU pro rok 2020. Budovy hrají význačnou roli v našich životech a jsou základem naší sociální, ekonomické a environmentální integrity. Je nezbytné přehodnotit stávající přístupy a strategie a formulovat nové standardy v lokálním, regionálním, národním a nadnárodním měřítku. CESBA může sloužit jako pomocník a průvodce procesem návrhu staveb v rámci energetické udržitelnosti, ekologické stability a ekonomické návratnosti. Dalšími indikátory jsou např. dopravní dostupnost, hospodaření s vodou, kvalita vnitřního prostředí. Již byly uspořádány mnohé workshopy a setkání expertů. Poslední byl ve Vorarlbergu (Rakousko), který se konal v rámci vývoje tohoto certifikačního nástroje CESBA (příp. jednotného rámce), který by umožnil lepší porozumění a pochopení témat projektu nejen u odborné, ale i laické veřejnosti.

CESBA Sprint Workshop

Workshop se konal od 21. do 23. října 2013. Na tvorbě a vývoji CESBA nástroje (jednotného rámce) se podílelo přibližně sto osob ze všech Evropských partnerských zemí. Na úvod workshopu proběhla exkurze v hybridní dřevěné stavbě v pasivním standardu LCT ONE (Life Cycle Tower ONE) v Dornbirnu. Stavba je vybudována v modulárním konstrukčním systému (montované dřevěné a dřevo-betonové spolupůsobící prvky), který byl vyvinut týmem architektů a stavařů (CREE GmbH). Stropy a prvky pláště byly prefabrikovány a dodány na stavbu ve stavu, který umožnil tuto osmipodlažní budovu postavit během 8 dní. Stavba byla spolufinancována z projektu CEC5. V jednom z patrových modulů působí Regionální rozvojová agentura Vorarlberg eGen (www.regio-v.at) a tuto stavbu s minimální ekologickou stopou a vysokou energetickou efektivitou přibližuje všem zájemcům.

 

Výstupy, poznatky a setkání odborníků jsou důležitými kroky k novým harmonizovaným stavbám a kultuře vybudovaného prostředí. Úkolem každého z partnerů je seznámit experty (stavební inženýry, architekty, investory) s obsahem projektu a nástroji, které jsou v rámci projektu vyvíjeny, testovány a budou uplatněny v praxi. Dalším úkolem každého partnera je rozšířit informace i veškeré nástroje hodnocení budov mezi stavební inženýry a architekty.

Budovy představují vysoký potenciál k úsporám energie a snižování provozních nákladů. Proto je třeba podporovat výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie a posuzovat životní cyklus budov – LCA (Life Cycle Assessment), který souvisí s ochranou životního prostředí, hodnocením použitých materiálů od vzniku, přes zpracování, užívání až po konečnou životnost a likvidaci.