Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

13. 5. 2020

Projekt BOOSTEE–CE: online energetická platforma OnePlace

Projekt BOOSTEE–CE: online energetická platforma OnePlace

Zajímá Vás, jak může územní plánování ovlivnit Vaši energetickou spotřebu? Plánujete modernizaci starších veřejných budov či výstavbu veřejných budov nových? Seznamte se s výstupy projektu, na jehož realizaci se podílí Energetická agentura Zlínského kraje!


Projekt BOOSTEE-CE (zvyšování energetické účinnosti ve středoevropských městech pomocí systému Smart Energy Management) si klade za cíl dosáhnout dlouhodobého pozitivního dopadu na energetickou účinnost ve veřejných budovách prostřednictvím činností v oblasti podpory energetické účinnosti (EE), inteligentního měření a energetického managementu. K dosažení tohoto cíle vytvořili partneři projektu webovou platformu OnePlace, kde jsou shromažďovány a prezentovány všechny výsledky a výstupy projektu odborníkům a odborné veřejnosti jasným a názorným způsobem. Umožňuje svým uživatelům nejen sdílet zkušenosti, identifikovat příklady dobré praxe, ale i navrhovat řešení, která mohou být dále šířena směrem k politické reprezentaci a odborníků zabývajícím se územním plánováním.

Webová platforma OnePlace umožňuje zobrazit informace z energetických auditů v rámci 3D městských modelů s cílem lépe posoudit, porozumět a plánovat využití energie a energetických toků. Platforma zároveň také nabízí příručky, nástroje a osvědčené postupy ke zlepšení energetické účinnosti veřejných budov. Díky užitečným nástrojům, příkladům a metodologiím platforma OnePlace pomáhá veřejným orgánům a energetickým poradcům správně hospodařit s energií a dosahovat úspor energie ve veřejných budovách.

Online platforma OnePlace nabízí čtyři funkční moduly, které představují různé aspekty tématu energetické účinnosti: 3D energetický management, energeticky efektivní města, živý energetický trh, financování energetické efektivity:

  • 3D energetický management (3DEMS) je jednoduchý a zároveň velmi efektivní internetový prohlížeč GIS, poskytující 3D zobrazení vybraných skupin budov, s možností zobrazení dostupných energetických informací o budovách (spotřebě, energetických auditů, atributů budov, atd.). Cílem je harmonizace zdrojů dat do jedné databáze a jejich vizualizace bez nutnosti instalace dalších programů. Někteří partneři testují a ověřují 3DEMS ve svých pilotních oblastech prezentovaných v tomto prohlížeči: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8dc7abfe4de0412fb24a99ec9ce010a
  • Energetický trh představuje relevantní online databáze zahrnující informace o energetické spotřebě a spotřebičích. Modul pomáhá orientovat se ve všech typech různých opatření v oblasti energetické účinnosti a spotřeby včetně spotřebičů a inteligentního řízení. Spojuje zákazníky zajímající se o energeticky efektivní projekty s kvalifikovanými poskytovateli služeb a energetickými experty. Databáze odborníků obsahuje pro každou zúčastněnou zemi (Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Polsko a Slovinsko) relevantní informace o odbornících, kteří provádějí opatření v oblasti energetické účinnosti, a tato databáze bude přístupná kvalifikovaným dodavatelům, kteří mohou investovat do energetické účinnosti.
  • Energeticky efektivní města umožňují výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti energetické účinnosti pro orgány veřejné moci, obce a další veřejné subjekty. Jsou zde shromažďovány informace různých opatřeních a přístupech, které různá evropská města využila při zlepšování energetické efektivity, a tím pomáhají městům v navrhování účinných strategií a programů energetické účinnosti.
  • Financování energetické efektivity je atraktivní vizuální prezentace výstupů nadnárodní strategie a finančních plánů, příkladů dobré praxe a praktických kroků k využívání národních a evropských zdrojů. Modul je nápomocen orgánům veřejné moci při plánování a realizaci financování energetické efektivity. Jsou zde představeny a analyzovány různé metody financování investic do energetické účinnosti v rámci finančních strategií orgánů veřejné moci.

Patforma OnePlace je funkční a lze ji navštívit na adrese https://oneplace.max.si/.

Příklady vizualizací na OnePlace platformě:

Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín

Gymnázium Valašské Klobouky

VOŠPS a SPŠ Kroměříž + ZŠ 1. máje Kroměříž

 

V rámci aktivit projektu BOOSTEE-CE bude Energetická agentura Zlínského kraje na podzim 2019 pořádat školení a semináře na téma OnePlace a její funkce. Sledujte a navštěvujte stránky http://www.eazk.cz/rubrika/boostee/ a přihlaste se také k odběru našeho newsletteru. Sledovat nás můžete také na Facebooku: https://www.facebook.com/BOOSTEECE nebo na oficiálních stránkách projektu https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.