Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

29. 4. 2012

Zahájení projektu CEP-REC

Dne 11.4. a 12. 4. 2012 se v Kemptenu v Německu konal zahájení projektu CEP-REC zavádění regionálních energetických koncepcí. Vzhledem ke změně vedoucího partnera došlo také k posunutí zahájení projektu až na 1.3.2012. Novým vedoucím partnerem se stalo Energetické a environmentální centrum Allgaeu (EZA!) z Německa.


Mezi specifické cíle projektu patří:

Šíření informací na státní a regionální úrovni:

 • uspořádání mezinárodních konferencí
 • uspořádání dílčích seminářů na podporu uplatnění regionální energetické koncepce
 • nastavení metodiky pro monitorování a hodnocení výstupů regionální koncepce
 • aktualizace územní energetické koncepce

Posouzení současného a budoucího vývoje poptávky po energii regionech:

 • z dostupných dat bude vytvořen model současné poptávky po energii v regionech
 • z dostupných dat bude vytvořen model budoucí poptávky po energii v regionech

Vyhodnocení stávajícího potenciálu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie:

 • vyhodnocení stávající zásobování energiemi
 • do vyhodnocení budou zahrnuty přenosové cesty

Tvorba energetické bilance regionu:

 • vyhodnocení energetické a ekonomické soběstačnosti regionu
 • motivace jednotlivých sektorů, investorů a spotřebitelů k energeticky efektivnímu chování
 • bilance bude výchozím prvkem pro koncepci
 • následné uplatňování koncepce v praxi

Rozvoj každého území je limitován několika omezujícími faktory, které se ve svém důsledku promítají do demografické a především do ekonomické situace ať se jedná o město, obec, kraj či mikroregion. Právě energetika patří v širším pojetí k jednomu z hlavních faktorů, které ovlivňují rozvoj daného území.

Územní energetická koncepce definuje podmínky pro hospodárné nakládání s energií v příslušném území – kraje, mikroregionu, města, obce či jiného územního celku.

Vypracování kvalitní územní energetické koncepce je v zájmu každého území, jelikož mu slouží nejen jako analýza stávajícího stavu, ale především jako podklad pro rozhodování, a to nejen na úrovni krátkodobého, ale i úrovni středně a dlouhodobé.

Územní energetická koncepce analyzuje možné způsoby zásobování daného území palivy a energií, včetně potenciálu energetických úspor. Zabývá se také využití obnovitelných zdrojů energie a navrhuje cíle, nástroje a opatření pro efektivní energetické hospodářství v tomto území. Vychází při tom ze Státní energetické koncepce, územního plánu daného území a z potřeb hospodářského a společenského rozvoje s důrazem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji. Územní energetická koncepce je v České republice definována zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a její podrobné náležitosti určuje příslušné nařízení vlády (195/2001 Sb.).

Partnery projektu jsou:

Ministerstvo národního rozvoje, Maďarsko,

EC energetické centrum Lipizzanerheimat LTD, Rakousko,

Evropské centrum pro obnovitelné zdroje Güssing Ltd., Rakousko,

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Česká Republika,

Energetická agentura Zlínského kraje, Česká republika,

Energetické a environmentální centrum Allgaeu (eza!), Německo,

WWF World Wide Fund for Nature Maďarská pobočka, Maďarsko,

Provincie Turín, Itálie,

Environmentální park SpA, Itálie,

FRIULI VENEZIA GIULIA autonomní region, centrální ředitelství pro finance, majetek a řízení, Itálie,

Trnavský samosprávný kraj, Slovensko

Energetická agentura Mazovia, Polsko,

Regionální centrum pro inovace a přenos technologií Ltd., Polsko,

Italsko-Slovenská obchodní komora, Slovensko,

Přeorganizovaná energetická agentura, Slovinsko

Projekt probíhající v období březen 2012 – srpen 2014 je součástí programu Central Europe, který je kofinancovaný ERDF.

Stránky projektu CEP-REC

Požadavky projektu CEP-REC na zpracování a výstupy ÚEK regionu:

Stanovení energetické potřeby regionu vč. tabulky

Stanovení potenciálu OZE vč. tabulky

 

Zpracování územní energetické koncepce Zlínkého kraje

CENTRAL EUROPE

EVROPSKÁ KOMISE