Aktuality

Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby – vybrané statě

VYHLÁŠKA Č. 268/2009 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY

VYBRANÉ STATĚ TÝKAJÍCÍ SE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Mikroklima ve školách

Základní informace o dosažení hygienicky optimálních mikrokroklimatických podmínek ve školních budovách.

III. výzva programu EKO—ENERGIE — prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 2. května 2012 třetí (prodlouženou) výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného...

Zpravodaj EAZK 2011

Zpravodaj představuje aktivity EAZK vykonávané během roku 2011. 

Zahájení projektu CEP-REC

Dne 11.4. a 12. 4. 2012 se v Kemptenu v Německu konal zahájení projektu CEP-REC zavádění regionálních energetických koncepcí. Vzhledem ke změně vedoucího partnera došlo také k posunutí...