Aktuality

III. výzva programu EKO—ENERGIE — prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 2. května 2012 třetí (prodlouženou) výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného...

Zpravodaj EAZK 2011

Zpravodaj představuje aktivity EAZK vykonávané během roku 2011. 

Zahájení projektu CEP-REC

Dne 11.4. a 12. 4. 2012 se v Kemptenu v Německu konal zahájení projektu CEP-REC zavádění regionálních energetických koncepcí. Vzhledem ke změně vedoucího partnera došlo také k posunutí...

Termíny konání kurzů vzdělávacího programu DVPP

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. pořádala kurzy akreditovaného vzdělávacího programu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání pro pedagogické pracovníky základních...

Demonstrace energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách

Demonstrace energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách

Veřejné budovy jsou v Evropě nejhorším příkladem energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů. Měly by být vzorem pro soukromé a průmyslové budovy.