Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

3. 6. 2024

Pořádané semináře

Pořádané semináře

Jak si připravit projekty na fotovoltaiky, jak zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a jaké dotace lze využít jak pro města a obce, tak pro podnikatele.


Jak si připravit projekty na fotovoltaiky, jak zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a jaké dotace lze využít jak pro města a obce, tak pro podnikatele. Za tímto účelem Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. pořádala v měsíci květnu 3 semináře. První seminář s názvem „Rozvoj OZE v našem kraji“ proběhl dne 15.5.2024. Tento seminář pojednával o povinnostem, které musí každá FVE plnit z pohledu požární bezpečnosti, o možné dotační podpoře ze SFŽP a byly uvedeny příklady dobré praxe a zkušenosti s využitím Místní energetické koncepce. Následující seminář „Předpoklady pro rozvoj lokální energetiky“ se konal 21.5.2024, zde bylo přednášeno o stávající a budoucí energetické legislativě pro výstavbu a modernizaci veřejných budov, jak číst průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), změny, které přináší novela energetického zákona LEX OZE III a ekonomické přínosy akumulace včetně technických podmínek. Poslední seminář konaný dne 23.5.2024 byl pořádán ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace, který se zaměřoval na podporu energeticky úsporných opatření v podnicích.

V přílohách níže si lze prohlédnout vybrané prezentace z konaných seminářů.

 ePLANET

 Přdpoklady pro rozvoj

HZS

Studie komunitní energetiky

Tvorba koncepce komunitní energetiky