Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

19. 9. 2012

Tisková zpráva o projektu CEC5

Tisková zpráva o projektu CEC5

Krajský úřad Zlínského kraje vydal tiskovou zprávu s názvem „Energetická agentura Zlínského kraje se zapojila do projektu na zlepšení energetické efektivity budov“


 

ZLÍN – Zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov je cílem projektu CEC5  –  Demonstrace energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách“, do kterého je vedle Regional developement association Voralberg v Rakousku a dalších 11 evropských partnerů zapojena také Energetická agentura Zlínského kraje, obecně prospěšná společnost založená Zlínským krajem. K dosažení cíle projektu bude pomáhat zavedení nástroje Enerbuild pro hodnocení trvalé udržitelnosti budov. Souběžně s touto akcí bude 7 partnerů projektu realizovat demonstrační stavby, na kterých budou prověřeny postupy vedoucí k dosažení požadované kvality. Součástí projektu budou také školení pro odborníky z oblasti stavebnictví, architektury a státní správy.

V rámci směrnice EPBD II (o energetické náročnosti budov) se Evropská Unie zavázala od roku 2020 stavět pouze budovy se spotřebou energie blízkou nule – tzv. pasivní domy. Ambiciózní směrnice evropské komise EPBD II však naráží na nedostatky v ekologickém hodnocení a na malý počet realizací a zkušeností s těmito objekty. U pasivního domu je jediným hodnotícím parametrem energetická náročnost a ta je často dosahována za použití zdraví škodlivých technologií a materiálů s vysokou energetickou náročností výroby. Právě hodnocení trvalé udržitelnosti budov má umožnit, aby byla energetická náročnost objektu, zdravotní nezávadnost a kvalita jeho vnitřního prostředí, ekonomika výstavby a vliv výstavby na životní prostředí ve vyváženém poměru.

Tento projekt umožní vyvrátit mnohé mýty o ekologii a energetické efektivitě ve stavebnictví a posune současný průměrnou kvalitu projektů i samotné výstavby. Výstavba demonstračních budov bude společně s certifikačním hodnocením aktivně přenášet know-how z technologicky vyspělejších zemí, ustaví veřejné budovy jako model pro ekologické a energeticky efektivní objekty a zvýší zájem veřejnosti o trvale udržitelné a zdravé domy.

K zajištění vývoje ekologických standardů, šíření nového know-how, údržby a rozvoje hodnotícího nástroje bude zřízena mezinárodní síť. Na tu bude navázána síť šiřitelů know-how. Standardy jsou ale užitečné pouze v případě, že jsou srozumitelné a mohou být hodnověrně ověřeny. V Evropě existuje v současnosti několik hodnotících systémů pro energetickou efektivitu a ekologickou kvalitu budov – Leed (Itálie), casaclima (Itálie), DNGB (Německo), BDM (Francie) a další. Ač mají stejný cíl, poskytují různé výsledky. Jejich cena se odvíjí podle jejich podrobnosti, což mnohé systémy diskvalifikuje pro použití na malé budovy a ve veřejném sektoru. Proto bude pro hodnocení použit nový nástroj ENERBUILD, který je výsledkem Alpine Space programu. Tím projekt přispěje k evropské standardizaci.

Společně vyvinutá strategie pro ekologické budovy bude implementována zároveň s certifikačním procesem. Díky objektivnímu hodnotícímu nástroji bude moci být požadavek zanesen do veřejných tendrů a spojením s touto strategií umožní veřejným činitelům zvýšit tlak na stavění lepších budov. Tak vznikne možnost, aby veřejný sektor více redukoval energetickou náročnost, požadavky na transport energie, materiálů a emisí CO2, což přinese úsporu energie, nákladů a podporu lokální ekonomiky.

Cíle projektu:

  1. implementovat společné certifikační procedury pro ekologické veřejné budovy, jež spočívají ve vytvoření společných certifikačních kritérií pro 8 členských států EU;
  2. výstavba demonstračních objektů za použití certifikačních kritérií, bude tak ustaven ukázkový model objektu, který bude přístupný veřejnosti a umožní konání seminářů, exkurzí a školení odborníků;
  3. ustavení mezinárodní sítě pro další rozvoj ekologické kvality ve stavebnictví, síť podpoří posun stavebnictví směrem k energetické efektivitě a trvalé udržitelnosti a nabídne certifikaci budov pro soukromý sektor.

Průběh projektu CEC5 lze rozdělit na 5 různých aktivit. Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) se účastní všech vyjma realizace demonstrační budovy, neboť EAZK žádnou budovu nevlastní a tudíž nemohla získat na její realizaci dotaci. První aktivitou bude vývoj, úpravy a implementace standardů a hodnocení pro ekologické a energeticky úsporné budovy. Druhou aktivitou je realizace 7 demonstračních budov a jejich porovnání s připravovanými standardy. Následuje testovací hodnocení budov dle vyvíjené certifikace. Každý partner zhodnotí demonstrační budovu a 2 jiné budovy. Zkušenosti získané v předešlých aktivitách budou využity ke školení odborníků z oboru, k uspořádání výstavy a exkurzí do demonstračních budov. Poslední pátou aktivitou je ustavení certifikačních autorit, procedur a zřízení mezinárodní sítě pro další rozvoj certifikačního systému.

Výsledkem programu pak budou publikace volně dostupné na internetovém portálu, 7 demonstračních budov, zavedený systém certifikace, provedená certifikační hodnocení u více než 20 budov, školení pro odborníky z oboru a zvýšení povědomí veřejnosti o nulových domech.

Vedoucím partnerem projektu je Regionalentwicklung Vorarlberg eGen. Dalšími partnery mimo EAZK jsou Česká komora architektůKraj VysočinaStadt LudwigsburgMinistry of National Development – State Secretariat of Climate and Energy Affairs Hungary, Municipality of UdineUnione Province d’ItaliaCity of BydgoszczGovernment Office of the Republic of Slovenia od Climate ChangeSoča valley development centreBuilding and Civil Engineering Institute ZRMK a Trnava samosprávny region.

Projekt je součástí programu Central Europe, který je kofinancovaný z 85% z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a z 15% projekt spolufinancuje Zlínský kraj. Od projektu je očekáváno, že posune stavebnictví ve Zlínském kraji o krok vpřed.

Více o projektu se dozvíte na stránkách www.eazk.cz .