Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

3. 2. 2016

Průvodce víceúrovňovým řízením

Průvodce víceúrovňovým řízením

Průvodce víceúrovňovým řízením vznikl v rámci projektu Coopenergy a na jeho vytvoření se podílelo několik partnerských organizací ze zemí EU, včetně Energetické agentury Zlínského kraje.


 Tento průvodce napomáhá zástupcům regionálních a místních samospráv zavádět víceúrovňové řízením v oblasti energetického plánování. Za tímto účelem jsou součástí Průvodce i  příklady dobré praxe. Tyto příklady jsou rozděleny do 4 skupin a to na:

  • Společné strategické plánování: příklady jsou zaměřeny na utvoření společenství mezi obcemi, občany, místními firmami a investory kteří společně plánují a rozhodují o opatřeních vedoucích ke zlepšení místní energetické politiky.
  • Finanční mechanismy: příklady se zabývají uzavíráním dohod mezi obcemi a městy s investory, při možnostech financování daných projektů.
  • Modelování, plánování a sledování: pomocí dlouhodobého sledování spotřeb energie lze naplánovat vhodné  energetické projekty zaměřené na rozvoj OZE a podporující snížení energetické náročnosti.
  • Zvyšování povědomí a zapojení investorů: příklady poukazují na to, jak lze zvýšit povědomí o daných problematikách ve veřejném sektoru a jak do řešení zapojit investory.

 

Celou příručku najdete zde a jednotlivé příklady, dle těchto 4 kategorií, jsou uvedeny  níže.

Verze příručky s nižším rozlišením obrázků ke stažení zde.

Příklady společného strategického plánování:

Anglie – energeticky úsporné společenství

Francie – Program AGIR(+)

Kypr – Online nástroj na výpočet místní energetické bilance

Německo – Bioenergie regionu Hohenlohe-Odenwald-Tauber

Německo – Regionální energetická strategie

Rakousko – Kolektivní definice Štýrského plánu Regionální ochrany klimatu

Švédsko – Klimatická rada

Švédsko – Jihovýchodní síť bioplynu

Švédsko – Společenství pro udržitelnou energii v kraji Kalmar

Švédsko – Systematické provádění energetické účinnosti

Příklady finančních mechanismů:

Anglie – Podpora a poradenství pro podniky kolem obnovitelných zdrojů (SABRE)

Belgie – „Energetický obecní“ charakter

Francie – Poloveřejná společnost „Energie POSIT’IF“

Francie – Sdílená energetická poradenská služba

Francie – Vesnice fotovoltaických elektráren

Itálie – ELENA financování rekonstrukcí obecních budov

Itálie – ELENA finanční nástroj

Španělsko – Zlepšení energetické náročnosti v semaforech

Švédsko – Studie proveditelnosti týkající se solární energie

Příklady modelování, plánování a sledování:

Dánsko – Energetické a klimatické „účty“

Irsko – Redukce elektrické spotřeby

Itálie – Software ENERCLOUD

Itálie – Školení a technická pomoc obcím na European Enegry Award®

Příklady zvyšování povědomí a zapojení investorů:

Francie – Program AGIR(+)

Itálie – Školení a technická pomoc obcím na European Enegry Award®

Švédsko – Jihovýchodní síť bioplynu

Švédsko – Systematické provádění energetické účinnosti

Švédsko – Studie proveditelnosti týkající se solární energie