4. 4. 2014

ZLÍNTHERM 2014 – Prezentace k nahlédnutí

Přehled prezentací z mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014 ze dne 27. až 29.3.2014:


Na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 byly prezentovány přednášky s problematikou energetické efektivity vystavěného prostředí, ochrany životního prostředí a dosažení trvale udržitelného rozvoje, který souvisí nejen s úspornými stavbami a použitými materiály, ale také s hospodařením energií a zdroji v rámci kraje:

Hlavním tématem konference bylo:

Jak snížit energetickou náročnost budov našeho regionu!

prezentace viz. níže

 

Ing. Miroslava Knotková, EAZK

–          ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s.

–          přednáška se týká územní energetické koncepce Zlínského kraje a projetu „CEP-REC“

PDF

Ing. Lubomír Čech, SFŽP KP Zlín

–          zástupce Státního fondu životního prostředí, poradce pro NZÚ

–          přednáška se týká programu Nová Zelená úsporám pro rok 2014, nové podmínky programu, čeho se dotace týkají a jak velkou dotaci můžete získat

přesné podmínky programu naleznete zde

Ing. Zdeněk Kondler, SEI Zlín

–          ředitel Státní energetické inspekce Zlín

–          přednáška se týká požadavků energetické legislativy na projektování staveb

PDF

Ing. arch. Mojmír Hudec, ELAM Ateliér Brno

–          architekt, který se věnuje navrhování a vývoji energeticky efektivních staveb a zaměřuje se také na užití přírodních materiálů ve stavebnictví

–          přednáška se týká návrhu pasivních a autonomních domů z hlediska trvale udržitelného rozvoje, dále je prezentováno použití mezinárodního výpočtového programu PHPP

PDF

doc. Ing. Josef Chybík, CSc.,  FA VUT Brno

–          děkan fakulty architektury VUT v Brně, expert na problematiku stavební tepelné techniky, pasivních a nulových staveb a stavebních materiálů a konstrukcí pro trvale udržitelné stavění

–         problematika energeticky efektivních staveb, praktické příklady staveb, prezentace prvního pasivního domova důchodců v ČR (Modřice)

PDF1, PDF2

Ing. arch. Pavel Koláček

–          architekt a energetický expert Energetické agentury Zlínského kraje

–          technické zařízení budov – energeticky úsporné systémy,  trvale udržitelný urbanismus a územní plánování, informace o aplikaci mezinárodního nástroje CESBA pro hodnocení trvalé udržitelnosti

PDF1, PDF2

Ivan Kusák, GEOVAP, spol. s.r.o.

–          zástupce společnosti GEOVAP, spol. s.r.o.

–          přednáška se týká Laserového skenování (mobilní 3D skenování, tvorba mapových podkladů) , možností využití v projektování, projekt JDTM ZK

PDF1PDF2

Ing. Lukáš Kozubík, OBSIDIAN a.s.

–          ředitel společnosti OBSIDIAN a.s.

–          přednáška se týká nadrozměrných izolačních skel a solárních zisků, systém celoskleněných stěn NOframe4

PDF

Petr Valla, BASF

–          zástupce společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

–          přednáška se týká problematiky veřejných zakázek v souvislosti se zateplovacími systémy ETICS a jejich projektováním

PDF

Další prezentace:

Izotrade – foukaná tepelná izolace

PDF

LOGITEX – fotovoltaika pro ohřev vody

PDF

Další články:

Pasivní domy vs. Běžné domy

CESBA=Zdravý kraj