Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Tento projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce s Eko-Centrem, o. z. Hlavní cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o všech problémech likvidace odpadů a zahájit intenzivní spolupráci na opatřeních tak, aby se veřejná správa, ale i občané připravili na postupný zákaz skládkování komunálního odpadu na obou stranách hranice. Vedení intenzivní kampaně na podporu prevence vzniku odpadu, dále jeho materiálového využití a v neposlední řadě energetického využití. Generování nejvhodnějších způsobů podle lokalit převládajícího zájmu a náchylnosti jejich obyvatel na zvyšování environmentálního povědomí o odpadovém hospodářství. Vedoucím partnerem projektu je Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. a hlavním přeshraničním partnerem projektu je Eko-Centrum, o. z. EKOCENTRUM. Projekt je podpořený v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Projekt byl zahájen 1. 10. 2014 a bude končit 30. 6. 2015.

Kulatý stůl o odpadech ve Valašských Kloboukách

Kulatý stůl o odpadech ve Valašských Kloboukách

Dne 18.5.2015 proběhl na městském úřadě ve Valašských Kloboukách kulatý stůl se zástupci města Valašské Klobouky a dodavatelem tepla ve městě. 

Seminář „Plánujeme odpadové hospodářství ORP Zlín“

Seminář „Plánujeme odpadové hospodářství ORP Zlín“

Dne 29.4.2015 proběhl na radnici města Zlína další seminář týkající se plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje v rámci projektu „Skládkování...

Seminář „Jak dál v odpadovém hospodářství ORP Zlín“

Seminář „Jak dál v odpadovém hospodářství ORP Zlín“

Dne 5.3.2015 se na radnici statutárního města Zlín setkalo celkem 37 starostů měst a obcí na semináři “Jak dál v odpadovém hospodářství ORP Zlín”.

Seminář „Strategie odpadového hospodářství ČR“

Seminář „Strategie odpadového hospodářství ČR“

Dne 16.2.2015 proběhl v sídle Zlínského kraje seminář k projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu pro zástupce měst, provozovatele...

Prezentace z mezinárodní konference Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Prezentace z mezinárodní konference Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Prezentace  z konference naleznete zde:

Tisková zpráva z mezinárodní konference „Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu“

Tisková zpráva z mezinárodní konference „Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu“

Velehrad se stal ve čtvrtek 4.12.2014 místem , kde se setkala stovka účastníků ze Zlínského kraje, Oravy a Opavy, a to na  mezinárodní  konferenci “...

Pozvánka na mezinárodní konferenci na téma „Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu“

Pozvánka na mezinárodní konferenci na téma „Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu“

Energetická agentura Zlínského kraje Vás zve na mezinárodní konferenci na téma „Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu“. Konference...

Bližší pohled na cíle a aktivity projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Bližší pohled na cíle a aktivity projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Specifické cíle projektu:

Nevytříditelný a dále nevyužitelný odpad?

Nevytříditelný a dále nevyužitelný odpad?

Máte doma odpad, který nelze vytřídit ani nijak jinak zužitkovat? 

Prezentace projektu

Prezentace projektu

V srpnu 2014 se uskutečnilo několik regionálních setkání se zástupci veřejné správy. Cílem bylo informovat instituce o možnostech získání dat o...